Bokföringsbyrå Fredriksdal erbjuder traditionella bokföringstjänster tillförlitligt och sakkunnigt. Vi vill hjälpa våra kunder att koncentrera sig på sin huvudverksamhet genom att överlåta de ekonomiska uppgifterna i professionella händer.

Våra tjänster består av:

  • Bokföring med månatliga rapporter
  • Bokslut
  • Fakturering, både inhemsk och utländsk
  • Försäljnings- och inköpsreskontra
  • Kassauppgifter
  • Kassaströmsanalyser
  • Budgetuppföljning
  • Löneberäkning
  • Skattedeklarationer

Tilläggstjänster bl.a.:

  • Bildande/ombildande av företag med alla nödvändiga anmälningar