Vastuunalaisen yrittäjän taustana on yli 30 vuoden kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä talouspäällikkönä ja controllerina suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

Toiminnan idea

Vapauttaa yrittäjä tai yhtiö keskittämään voimavaransa omaan ydinliiketoimintaansa siirtämällä taloushallintoon liittyvät tehtävät osaavan ammattihenkilön huoleksi.

Toiminnan perusta

Internet-pohjainen taloushallinnon raportointijärjestelmä, joka on mukautettavissa asiakkaan kulloisiinkin tarpeisiin. Koska ohjelmiston käyttö ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottu, myös joustava yhteiskäyttö asiakkaan ja tilitoimiston kesken on mahdollista. Katso palveluntarjoajan kotisivuja osoitteessa www.finago.com

Hinta 

Asiakkuuden perustamisen yhteydessä perin avausmaksun ja siitä eteenpäin kustannukset riippuvat järjestelmässä liikuteltavien tositteiden kappalemäärästä (järjestelmävuokra) ja tilitoimistohenkilön työtunneista.